Nitra | Page 2 | Smartcity

V oblasti mobility koncept hľadá efektívne riešenie mestskej rozvojovej dilemy medzi verejnou dopravou a osobnou dopravou a riešenie statickej dopravy s dobudovávaním parkovacích

Životná úroveň obyvateľov je veľmi komplexná téma, Mesto Nitra má dosah iba na časť jej problémového spektra.

Prioritou konceptu v oblasti inteligentnej energie je zefektívnenie, zmodernizovanie a zlacnenie zásobovania energiami z centrálnych zdrojov, energetické zhodnotenie vstupov (spr

Energetický manažment je optikou konceptu Smart v Nitre chápaný ako optimalizácia energetickej náročnosti a spotreby mesta, vytvorenie systému kontrolovanej energetickej bezpečno

Úvod - struktúra

Smartcity

„Smart City“ - chytré mesto, je energeticky efektívne, šetrí zdroje, produkuje minimum emisií a poskytuje svojim obyvateľom tú najvyššiu možnú kvalitu života. Koncept „Smart City“ je založený na novom prístupe ku spravovaniu a riadeniu mesta

Novinky

Voľné parkovacie miesta v centre Nitry nájdete pomocou aplikácie

Na voľné parkovacie miesta v centre Nitry navedie vodičov aplikácia ParkDots

november, 2018

Obyvatelia a návštevníci Nitry môžu od 6.11.2018 zaparkovať v centre jednoduchšie. Do prevádzky bol uvedený systém ParkDots, ktorý v prvej etape pilotného projektu sleduje aktuálnu obsadenosť na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Vodiči majú tieto informácie k dispozícií v mobilnej aplikácií ParkDots, ktorá ich na voľné miesto vie aj navigovať. Samospráva tým napĺňa jeden zo zámerov parkovacej politiky zameraný na zlepšenie súčasnej situácie prostredníctvom moderných inteligentných riešení.

Čítať viac

Výbor regiónov aj o elektrobusoch, Smart riešenia chystá aj Nitra

Primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa zúčastnili na júlovom zasadnutí Európskeho výboru...

Nitra chce byť Smart City - inteligentné mesto

Mesto Nitra sa postupnými krokmi začne meniť na Smart City - Inteligentné mesto. Počíta s tým projekt Smart City, ktorý zahŕňa viaceré...

Zdieľanie bicyklov aj v Nitre

Nitra chce byť Smart. Aj preto, okrem iných aktivít, realizuje spoločne s Arrivou Nitra, projekt zdieľaných bicyklov - Bikesharing. V Nitre...

Stránky