Elektrické autobusy pre mesto - slovenská premiéra v Nitre | Nitra

Elektrické autobusy pre mesto - slovenská premiéra v Nitre

Správa z konferencie „Elektrické autobusy pre mesto“: slovenská premiéra v Nitre predstavila aktuálnu problematiku elektrických autobusov v kontexte smart city

 

Prvý júnový týždeň hostilo slovenské smart city Nitra prvý slovenský autobusový veľtrh BUS SHOW 2018. Prvý deň veľtrhu, 5. 6. 2018 sa konala konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“, organizovaná MBA – Consulting Services.

 

Táto konferencia nadviazala na českú verziu „Elektrické autobusy pre mesto“ , ktorá bola v minulých rokoch sprievodným programom tradičního veľtrhu Czechbus v Prahe. Odborným garantom a moderátorom konferencie bol Jakub Slavík, majiteľ a hlavný konzultant firmy MBA – Consulting Services.  

 

 

Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ se konala pod záštitou Mesta Nitry a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré zastrešuje Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Záštitu konferencii ďalej udelilo Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky a Dopravný podnik mesta Košice. Ďalšími partnermi konferencie boli spoločnosti ABB, Ekova Electric, Chariot Motors, Škoda Electric a Volvo, ako aj Dopravný podnik Bratislava.

 

Konferencie se zúčastnilo viac ako 80 účastníkov, väčšinou zástupcov samosprávy a  vedúcich pracovníkov dopravných společnosti. Na Slovensku je štruktúra osídlenia nasledovná: približne 140 miest, z toho polovica má menej ako 10 tisíc obyvateľov a len dve mestá majú viac jako 100 000 obyvateľov: polmiliónová  Bratislava a cca štvrťmiliónové Košice.

 

Elektrifikovanú mestskú dopravu (električky/ trolejbusy) prevádzkuje 5 slovenských miest (v Českej republike ich je 17 miest).