Životná úroveň | Nitra

Životná úroveň

Životná úroveň obyvateľov je veľmi komplexná téma, Mesto Nitra má dosah iba na časť jej problémového spektra. Napriek tomu koncept prináša riešenia v oblasti prioritizácie, koncepčnej obnovy a regenerácie verejných priestranstiev v meste Nitra, v oblasti zvyšovania záujmu o veci verejné prostredníctvom motivácie obyvateľov a ich zapájania do riešení v prospech zvyšovania ich životnej úrovne, budovania partnerstiev a ponuky komunikačných a aplikačných nástrojov formou otvorenej komunikácie, smart aplikácií a mestskej karty. Strategické dokumenty zaoberajúce sa témou adaptačných opatrení na zmenu klímy, manažmentom vody a vodozádržnými opatreniami v sídle a manažmentom sídelnej zelene napomôžu koncepčnému rozvoju mesta v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Smart aplikácie podporia cestovný ruch, participatívny rozpočet bude motivovať verejnosť zasielať svoja nápady a podnety aj v oblasti zvýšenia kvality verejných priestranstiev, námestí,  parkov, školských areálov a kampusov.

Projekt rezervačného systému nadväzuje na projekt elektronizácie služieb mesta

V rámci stratégie  Smart City spustilo mesto Nitra 1. augusta rezervačný systém, ktorý bude dostupný 24 hodín denne z akéhokoľvek miesta, kde...

Nitra už má prvé inteligentné lavičky

Nitra už má prvé smart lavičky typu Steora v bielej farbe od spoločnosti Power Mode. Už nielen na sedenie

...

SMS parkovanie uľahčí vodičom život

Stačí poslať SMS - Cieľom služby je poskytnúť vodičom, parkujúcim v zóne s plateným státím, možnosť zaplatiť za parkovanie...