Energetický manažment | Nitra

Energetický manažment

Energetický manažment je optikou konceptu Smart v Nitre chápaný ako optimalizácia energetickej náročnosti a spotreby mesta, vytvorenie systému kontrolovanej energetickej bezpečnosti mesta, poskytovanie adekvátneho komfortu obyvateľovi mesta, resp. podnikateľskému subjektu pri zabezpečovaní komunikácie s mestom a súčasne zníženie fyzickej obtiažnosti a zaťaženosti administratívneho aparátu mesta, optimalizácia personálnej zaťaženosti administratívy mesta a zvýšenie kvality služieb poskytovaných mestom formou elektronického a inteligentného komunikačného systému. Súčasťou energetického manažmentu je optimalizácia nákladov za správu a prevádzku verejného osvetlenia formou moderného verejného osvetlenia zameraného na nové technológie, znižujúce prevádzkové náklady, tepelné emisie a straty. Podobný princíp je aplikovateľnýi pri osvetlovaní športovísk, municipálnych budov a predškolských a školských budov a areálov.

Mesto Nitra má nové verejné osvetlenie

Cieľom projektu bola modernizácia, rekonštrukcia a optimalizácia verejného osvetlenia zameraná na zníženie energetickej a environmentálnej...

Otvorili mestskú elektráreň, bude šetrná k životnému prostrediu

Do prevádzky bola spustená nová Kogeneračná elektráreň Nitra. Nachádza sa v lokalite bývalej mazutovej teplárne, jej výstavba trvala...

Zmodernizovaný vykurovací systém pre sídliská Klokočina a Diely v Nitre.

Nitrianska teplárenská spoločnosť (NTS) plánuje modernizáciu vykurovacieho systému na sídliskách Klokočina a Diely. Pri pláne modernizácie...