Inteligentná energia | Nitra

Inteligentná energia

Prioritou konceptu v oblasti inteligentnej energie je zefektívnenie, zmodernizovanie a zlacnenie zásobovania energiami z centrálnych zdrojov, energetické zhodnotenie vstupov (spracovanie komunálneho odpadu na energetické využitie), aplikácia systémových opatrení pre likvidáciu, zber a využitie dažďovej vody. Veľký potenciál leží v úsporách, získaných synergiou pri centrálnom riadení všetkých činností z pohľadu energetiky na strane výroby ako aj spotreby (mesto je vlastníkom nehnuteľností, ktorých energetická spotreba predstavuje viacej ako 10% výdavkov z rozpočtu mesta, spolufinancuje prevádzku verejnej dopravy, vlastní podnik pre nakladanie s komunálnym odpadom a prevádzkuje a podporuje množstvo ďalších účelových organizácií a spoločností napr. formou príspevku na úhradu energií.). Rovnako dôležitým aspektom je napĺňanie cieľov strategických dokumentov: Sustainable Energy Action Plan (schválený Mestským zastupiteľstvom), Energetická koncepcia mesta Nitry a okresu (schválená Mestským zastupiteľstvom), Akčný plán do roku 2020 v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, Dohovor primátorov miest o znižovaní emisií.

Praktické tipy pre obyvateľov: Ako znížiť produkciu odpadu v domácnosti?

Znižovať produkciu odpadu má význam. Základom každého smart city sú jeho obyvatelia, ktorí sa na rozvoji svojho mesta aktívne podieľajú. To...

Triedený zber v Nitre je už samozrejmosťou

Viete, koľko odpadu vyprodukujeme na Slovensku? Ročne pripadá na jedného Slováka približne 300 kg komunálneho odpadu, čo však patrí v ...