Mobilita mesta | Nitra

Mobilita mesta

V oblasti mobility koncept hľadá efektívne riešenie mestskej rozvojovej dilemy medzi verejnou dopravou a osobnou dopravou a riešenie statickej dopravy s dobudovávaním parkovacích plôch a parkovacích domov pri čo najmenšom úbytku verejnej zelene a znehodnocovania životného prostredia. Veľký dôraz je kladený na cyklistickú dopravu ako prostriedok migrácie pracovnej sily, študentov a návštevníkov mesta, a zároveň ako nástroj podpory miestnej ekonomiky, kedy bicykel umožňuje vnímať mesto, využívať ponúkané služby a obývať verejné priestory tam, kde autom vodič nemá prístup. Koncept zastreší Plán udržateľnej mestskej mobility, strategický dokument založený na exaktných dátach, územných prognózach, modelovaní a interdisciplinárnych vzťahoch v oblasti mestskej mobility a jej vplyvu na sídlo a jeho obyvateľov. Cieľom je vytvorenie integrovaného dopravného systému, v ktorom má miesto každý účastník dopravy a preferuje sa udržateľnosť, ochrana životného prostredia a užívateľská  príjemnosť systému.

Mesto Nitra ide príkladom v elektromobilite

Mesto Nitra pokračuje v napĺňaní konceptu Smart City v časti mobilita, kde zastáva funkciu celoslovenského lídra. Minulý týždeň doplnilo svoj...

Nitra bicyklom a autobusom

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu a dopravnou spoločnosťou ARRIVA vydali propagačný materiál. Nájdete tu...

Mesto Nitra podporuje cyklistickú dopravu

Jednou z kľúčových oblastí, kde by obyvatelia inteligentného mesta mali cítiť zlepšenie, je doprava. Keď doprava nefunguje, mestá trpia...